Giải pháp dạy học trực tuyến và quản lý giáo dục cho các trường đại học

Tính năng cơ bản của phần mềm

Dạy và học trực tuyến

Giảng viên có thể tương tác, giao bài tập,
chia sẻ tài liệu, thảo luận… với sinh viên
ngay trên phần mềm. Không cần sử dụng
phần mềm thứ 3 trong công tác giảng

Hợp nhất mọi nghiệp vụ quản lý trên cùng một hệ thống

Ngoài tính năng Elearning – giảng dạy
trực tuyến, E-Tech còn tích hợp phần
mềm quản lí giáo dục giúp:
– Trường học
– Đại học
– Cao đẳng
Thực hiện các nghiệp vụ quản lý học
sinh, giảng dạy, thiết bị, khoản thu, thư
viện, giáo viên, y tế, văn thư,…

Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This