Top 5 Phần Mềm Đào Tạo Trực Tuyến Tốt Nhất Cho Trường Đại Học, Cao Đẳng

Top 5 Phần Mềm Đào Tạo Trực Tuyến Tốt Nhất Cho Trường Đại Học, Cao Đẳng

Các phần mềm hỗ trợ dạy học online được đưa vào áp dụng rộng rãi trong ngành giáo dục. Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng và mức độ tiện lợi của các phần mềm dạy học này. Đặc biệt là trong thời đại mà mọi lĩnh vực trong đời sống đều hướng đến chuyển đổi số như...
UEB áp dụng hệ thống học trực tuyến

UEB áp dụng hệ thống học trực tuyến

(ETECH) – Hơn 95% sinh viên tham gia học tập nghiêm túc các học phần học trực tuyến và nhà trường cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các sinh viên này. 1. Dạy và học thời COVID-19 Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thời gian qua, Trường Đại học Kinh...
Call Now Button

Pin It on Pinterest