UEB áp dụng hệ thống học trực tuyến

UEB áp dụng hệ thống học trực tuyến

(ETECH) – Hơn 95% sinh viên tham gia học tập nghiêm túc các học phần học trực tuyến và nhà trường cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các sinh viên này. 1. Dạy và học thời COVID-19 Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thời gian qua, Trường Đại học Kinh...
Call Now Button

Pin It on Pinterest