Tháng 12, năm 2020, Hệ thống phần mềm tổ chức thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra trình độ Cao đẳng, Đại học theo hình thức Toeic chính thức đi vào hoạt động tại trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội.

Đợt thi đầu tiên, Trung tâm Hợp tác đào tạo và hướng nghiệp sinh viên có 500 sinh viên tham gia thi trên hệ thống phần mềm. Thi trực tiếp trên phòng máy nhà trường đảm bảo tính khách quan và bảo mật của bộ đề thi cũng như môi trường tài nguyên mang tốt nhất đảm bảo truy cập khi sinh viên tham gia trên hệ thống chung.

Hiện nay, tại nhiều trường Cao đẳng, Đại học trên cả nước, đều tổ tự tổ chức thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên theo Theo Điểm b Khoản 1 Điều 5 Quy định kèm theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT, yêu cầu về ngoại ngữ (trong đó có tiếng Anh) đối với người tốt nghiệp trình độ đại học là: “Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn”.

Ngoài thỏa mãn những điều quy định tại Thông tư 07/2015, tổ chức thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra còn đảm bảo thỏa mãn quy định của  Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Chuẩn đầu ra tiếng Anh nói riêng (ngoại ngữ nói chung) của từng trường đại học như thế nào phụ thuộc vào quy định của từng trường.

Phần mềm Tổ chức thi Tiếng Anh theo hình thức Toeic của trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội do công ty TNHH Công nghệ và giải pháp E-TECH đáp ứng đầy đủ yêu cầu Thông tư quy định chuẩn đầu ra tiếng anh, đảm bảo cho sinh viên thi trên hệ thống an toàn hiệu quả, tiết kiệm.

Dự kiến, trong năm học tiếp theo, trung tâm Hợp tác đào tạo và hướng nghiệp sinh viên tổ chức khoảng 20 đợt thi/ năm. Mỗi đợt thi giao động từ 200-300 sinh viên cùng tham gia thi. Với tốc độ thi trên hệ thống hạ tầng máy chủ của trường Đại học Tài nguyên môi trường Hà Nội, trước khi kết thúc một khóa học, nhà trường đảm bảo cấp chứng chỉ đầy đủ cho sinh viên về chuẩn đầu ra tiếng Anh dành cho sinh viên trình độ Đại học theo hình thức Toeic theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Quy định kèm theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT.

Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This