Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quân tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục GDNN. Dự hội nghị có Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh, đại diện các Cục, Vụ và toàn thể cán bộ công nhân viên chức của tổng cục.

Báo cáo về những kết quả đã đạt được, ông Đỗ Năng Khánh, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục GDNN cho biết, năm 2018, tập thể Lãnh đạo Tổng cục và các Vụ, đơn vị đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm; tập trung triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật: Hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện Luật GDNN. Triển khai 03 đột phá trong GDNN; gắn kết GDNN với doanh nghiệp tạo đột phá nâng cao chất lượng đào tạo, tạo việc làm bền vững. Tập trung xây dựng và ban hành các chuẩn trong GDNN; lần đầu tiên Nhà giáo GDNN đã có mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp riêng. Chuẩn đầu ra, danh mục thiết bị đào tạo cho các nghề trình độ cao đẳng và trung cấp đã được xây dựng, ban hành.

Tuyển sinh GDNN có nhiều chuyển biến rõ nét; nhận thức của xã hội về GDNN có sự thay đổi tích cực; việc phân luồng có nhiều chuyển biến. Công tác truyền thông được tăng cường và có nhiều đổi mới và tác động hiệu quả tới nhận thức xã hội về GDNN. Hoạt động hợp tác quốc tế về GDNN diễn ra sôi nổi. Triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác tuyển sinh. Năm 2018, công tác tuyển sinh đã có chuyển biến rõ nét. Uớc cả năm tuyển sinh được 2.210 nghìn người (đạt 100,5% kế hoạch), trong đó: trình độ cao đẳng và trung cấp là 545 nghìn người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 1.665 nghìn người. Hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 800 nghìn lao động nông thôn học nghề theo chính sách của Quyết định số 1956/QĐ-TTg, trong đó hỗ trợ khoảng 19.800 người khuyết tật.

Để đạt được kết quả trên Tổng Cục GDNN xác định rõ trọng tâm công tác, trong đó công tác tuyển sinh, gắn kết với doanh nghiệp, truyền thông được trú trọng. Có được sự quan tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ; sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự chủ động của các trường. Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo sâu sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các Vụ, đơn vị; Kịp thời ban hành các văn bản để triển khai Chương trình công tác năm 2018. Các đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, bám vào kế hoạch đã phê duyệt để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc tổ chức họp giao ban Tổng cục và ban hành thông báo kết luận của cuộc họp giao ban hàng tháng được duy trì có nề nếp phục vụ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục kịp thời, hiệu quả. Việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết, công tác hậu cần cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các hoạt động phục vụ cơ quan được thực hiện tốt.

Năm 2019, Tổng cục GDNN chọn là năm bứt phá để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm về lĩnh vực lao động – người có công và xã hội. Kiên định với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”, Tổng cục GDNN phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung, kiên trì, quyết liệt thực hiện được mục tiêu đã đề ra. Tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả GDNN đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Tăng cường các giải pháp cho công tác tuyển sinh phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành lĩnh vực GDNN. Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật GDNN theo quy định (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật GDNN; quy định tiêu chuẩn của cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GDNN; quy định tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng viên chức chuyên ngành GDNN…), xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030; tham gia xây dựng Luật Giáo dục sửa đổi tạo hành lang pháp lý đẩy mạnh mô hình đào tạo phân luồng (cao đẳng và trung cấp) và liên thông các trình độ. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp gắn kết đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động, đào tạo lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn cho các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung và các dự án đầu tư lớn có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển đất nước.Đẩy mạnh và khuyến khích các cơ sở GDNN đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ của cơ sở GDNN công lập (sau khi được ban hành) và tiến tới tự chủ chi thường xuyên. Nghiên cứu tổ chức đấu thầu, đặt hàng đào tạo từ ngân sách nhà nước đối với những ngành, nghề đặc thù, những ngành, nghề thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn, những ngành, nghề thị trường lao động có nhu cầu nhưng khó thực hiện xã hội hóa.

Dự kiến tuyển sinh 2,26 triệu người, trong đó: trung cấp và cao đẳng: 560 nghìn người; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác: 1.700 nghìn người. Hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn theo chính sách của Quyết định 1956: 950.000 lao động trong đó hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 20.000 người khuyết tật. Tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả, đồng bộ phục vụ công tác tuyển sinh đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, tuyển dụng vào doanh nghiệp tạo thu nhập cho người lao động như: Tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ cho tuyển sinh; tiếp tục tham gia, tổ chức chương trình tư vấn, tuyển sinh; triển khai đồng bộ các chính sách đối với người tham gia học nghề; đẩy mạnh việc tư vấn, hướng nghiệp phân luồng đào tạo nghề…  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Quân biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Tổng cục đã đạt được trong năm 2019. Về những nhiệm của của Tổng cục GDNN trong năm 2019 Thứ trưởng đề nghị cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu sau: Tổng cục GDNN cần tập trung triển khai công tác tự chủ tài chính, Tổng cục GDNN cần nắm sát các trường. Năm 2019 sẽ thành công trong công tác tự chủ bới vì các điều kiện và các giải pháp để tiến hành đã được chuẩn bị như công tác tuyển sinh, đầu tư cơ sở vật chất, học phí chưa tăng mạnh… Về vấn đề tuyển sinh,  bên cạnh công tác truyền thông thì cần tập trung đổi mới công tác quản lý nhiều hơn. Tuy nhiên công tác tuyển sinh năm nay gặp nhiều thách thức từ sự tự chủ các Trường Đại học. Vấn đề xây dựng hành lang pháp lý cho đổi mới GDNN cũng cần được quan tâm và làm tốt. Nếu làm tốt được vấn đề này các trường sẽ “sống”. Trong năm 2019, Tổng cục GDNN cần tăng cường công tác đổi mới chương trình đào tạo, thực tế hiện nay nhiều trường chương trình đào tạo lạc hậu, không hợp lý… Để chương trình đào tạo đáp ứng được nhu cầu thực tế cần phải bám vào các CEO và doanh nghiệp. “Bên cạnh đó công tác truyền thông GDNN tiếp tục đẩy mạnh nhất là ở cấp vụ. Tổng cục GDNN cần đi trước ngành giáo dục đó là vấn đề đào tạo trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo… Bởi vì tương lai của giáo dục là đào tạo trực tuyến”, Thứ trưởng Lê Quân nhấn mạnh.

Nguồn: Cổng thông tin GDNN

Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This