Giải pháp đào tạo học trực tuyến E-learning

Các chương trình học được cung cấp hoàn toàn trực tuyến mà không yêu cầu sinh viên phải đến lớp học tại giảng đường. Tài nguyên học tập được cung cấp trực tuyến, các hoạt động tương tác, liên lạc và đánh giá diễn ra thông qua một hệ thống quản lý học tập hoặc các nền tảng công nghệ – kỹ thuật khác

E-DMS Phân hệ báo cáo thống kê

“E – DMS là phân hệ nâng cao cho các sản phẩm khác trong hệ sinh thái ERP – Edu.
E – DMS cho phép nhà trường chủ động tạo ra các mẫu dữ liệu để thu thập thông tin và phân tích thông tin dựa trên số liệu dưới dạng so sánh, biểu đồ, bảng dữ liệu; tổng hợp dữ liệu thu thập được dưới dạng cây phân cấp.”

E-Task Phần mềm quản lý công việc

E – Task là sản phẩm quản lý công việc trong nhà trường, phân tầng sâu, hỗ trợ quản lý theo cây công việc. E- Task áp dụng những mô hình hiệu quả được thế giới công nhận như Kanban, Ganttchart,…

E-OSScar Phần mềm dịch vụ một cửa

“E – Osscar là hệ thống tổng hợp các dịch vụ liên quan đến học sinh, sinh viên, thực hiện
các công việc hành chính công như hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đồng thời trả về kết quả được các bộ phận có nhiệm vụ và thẩm quyền của Nhà trường xử lý, giải quyết.”

E-Payment Phần mềm hỗ trợ thanh toán

E – Payment là cổng thanh toán điện tử hỗ trợ quản lý, thanh toán học phí và các khoản thu khác trong một đơn vị nhà trường. Đây là giải pháp được nhiều trường học và trung tâm dạy học sử dụng nhằm phục vụ cho công việc thu các khoản phí của học sinh, sinh viên diễn ra nhanh chóng, hiệu quả hơn.

E-EXAM Phần mềm tổ chức kỳ thi

E – Exam là hệ thống tổ chức các kỳ thi, kiểm tra thông qua thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại,…) có kết nối mạng, giúp nhà quản lý (phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu,…) kiểm soát chất lượng đào tạo trực tuyến. Hệ thống hỗ trợ đa dạng hình thức câu hỏi và tự động hóa quy trình chấm điểm.

E-LCMS Phần mềm quản lý nội dung học tập

E- LCMS là hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến, hỗ trợ người dùng tổ chức, lưu trữ và phát các nội dung học tập tới người học. Hệ thống cho phép quản trị viên lưu trữ, lên lịch, quản lý đăng ký, đánh giá, kiểm tra và theo dõi các hoạt động đào tạo trực tuyến.

Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This