Thông tin chung:

Quản lý đào tạo là giải pháp quản lý chuyên biệt được thiết kế cho các tổ chức nhà trường. Phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý các tác nghiệp, quy trình nghiệp vụ, hỗ trợ quản lý, lưu trữ thông tin tài khoản, quyền truy cập của người dùng. Việc quản lý người dùng trong hệ thống đào tạo trở nên dễ dàng thông qua các thuộc tính và nhãn nhóm.

Lợi ích sản phẩm:

Dễ dàng quản lý tài khoản, hồ sơ của giảng viên, sinh viên trong nhà trường
Tăng hiệu suất quản trị thông tin tập trung, đồng bộ hệ thống đối với nguồn cơ sở dữ liệu chung.
Tăng tính chuyên nghiệp trong quản lý chuẩn hóa các quy trình đào tạo trong nhà trường.

Người dùng chính:

Cán bộ các bộ phận đào tạo
Cán bộ quản lý nhà trường

Tính năng nổi bật:

– Cấu hình cơ cấu tổ chức nhà trường
– Cấu hình chương trình đào tạo nhà trường
– Cấu hình quyền người dùng trên hệ thống

Khả năng tích hợp:

  • Hỗ trợ đa dạng tích hợp qua:
    • Excel
    • LDAP
    • API
    • OAI
  • Tích hợp với các sản phẩm khác trong hệ sinh thái
Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This