HCEM là trường đi đầu trong công tác đào tạo trực tuyến trên hệ thống đào tạo trực tuyến #E_LEARNING
Nhà trường đẩy mạnh công tác tập huấn về “Số hóa các bài giảng cho phần mềm đào tạo trực tuyến” trên phần mềm IspringSuite và FastStone cho Giảng viên toàn trường.


Chuyên viên đào tạo E-TECH hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến cho hơn 150 cán bộ giảng viên nhà trường.
Chuyên viên đào tạo E-TECH hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến cho hơn 150 cán bộ giảng viên nhà trường.

Thực tiễn cho thấy dạy học thông qua kết nối trực tuyến cho sinh viên trong mùa dịch Covid-19 là một giải pháp khoa học, kinh tế, hiệu quả.

Giai đoạn này vừa là thách thức, vừa là cơ hội để cán bộ giảng viên trong trường thích ứng với phương pháp giảng dạy số hóa, xu hướng tất yếu của giáo dục thế giới trong thời đại bùng nổ của cuộc CMCN 4.0.

Buổi tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp. Nhận định về nội dung và hiệu quả, các giảng viên tham gia lớp đều đánh giá đây là một buổi tập huấn bổ ích, mang đến nhiều gợi mở cho công tác tổ chức và chuyên môn

Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This