1. Thông tin chung

E – Task là sản phẩm quản lý công việc trong nhà trường, phân tầng sâu, hỗ trợ quản lý theo cây công việc. E- Task áp dụng những mô hình hiệu quả được thế giới công nhận như Kanban, Gantt chart,…

2. Lợi ích chung

 • Theo dõi được tổng quan công việc và dự án
 • Sắp xếp, phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả
 • Dễ dàng trao đổi thông tin, cộng tác với đồng nghiệp
 • Sắp xếp thứ tự ưu tiên, thời gian làm việc
 • Hỗ trợ ra quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh
 • Phù hợp với cả quản trị theo KPI và OKRs

3. Người dùng chính.

Cán bộ chuyên môn của nhà trường

4. Tính năng nổi bật

 • Giao việc và quản lý việc được giao
 • Theo dõi việc đã nhận
 • Trực quan theo logic Gantt Chart / Kanban
 • Cảnh báo việc sắp quá hạn, đã quá hạn

5. Khả năng tích hợp

 • Tích hợp với phần mềm của nhà trường
 • Tích hợp với các sản phẩm khác trong hệ sinh thái
Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This