1. Thông tin chung

E – Payment là cổng thanh toán điện tử hỗ trợ quản lý, thanh toán học phí và các khoản thu khác trong một đơn vị nhà trường. Đây là giải pháp được nhiều trường học và trung tâm dạy học sử dụng nhằm phục vụ cho công việc thu các khoản phí của học sinh, sinh viên diễn ra nhanh chóng, hiệu quả hơn.

2. Lợi ích sản phẩm

 • Tiết kiệm được thời gian và công sức cho người sử dụng.
 • Thống kê được tình hình thu các khoản phí trong nhà trường.
 • Bảo mật thông tin giảng viên, sinh viên, hạn chế khai thác dữ liệu từ bên ngoài.
 • Liên tục cập nhật với lộ trình định sẵn đảm bảo các yêu cầu pháp lý.

3. Người dùng chính

 • Cán bộ kế toán, kiểm toán
 • Sinh viên

4. Tính năng nổi bật

 • Liên kết mở rộng với các ngân hàng đối tác
 • Cài đặt lịch thu, chủ động kế hoạch tài chính
 • Quản lý đối tượng thu,đa dạng kịch bản theo dõi tiến trình thu
 • Giao diện lịch sử thu, khoản phải đóng cho sinh viên

5. Khả năng tích hợp

 • Tích hợp các phần mềm quản lý tài chính của đơn vị
 • Dịch vụ tích hợp hóa đơn điện tử
 • Tích hợp với các sản phẩm khác trong hệ sinh thái
Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This