1. Thông tin chung

E – OSScar là hệ thống tổng hợp các dịch vụ liên quan đến học sinh, sinh viên, thực hiện các công việc hành chính công như hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đồng thời trả về kết quả được các bộ phận có nhiệm vụ và thẩm quyền của Nhà trường xử lý, giải quyết.

2. Lợi ích sản phẩm

Giúp sinh viên tiếp cận thông tin, hướng dẫn thủ tục nhanh chóng
Giảm thiểu thời gian tra cứu, đi lại, sai sót trong quá trình chuẩn bị hồ sơ cho sinh viên
Giảm áp lực giấy tờ công việc lên các đơn vị Nhà trường
Giảm thời gian gửi/ nhận hồ sơ cho Nhà trường và sinh viên
Giúp nhà quản lý (phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu) theo dõi được trạng thái làm việc
Tăng hiệu quả trong việc xử lý các thủ tục hành chính của các đơn vị Nhà trường

3. Người dùng chính

  • Cán bộ chuyên môn của nhà trường
  • Sinh viên

4. Tính năng nổi bật

  • Tính năng tự động điều phối có thể cấu hình được bởi người xử lý
  • Quy trình làm việc đơn giản
  • Quản lý biểu mẫu văn bản hành chính
  • Quản lý, theo dõi các đơn đã đặt từ cả hai phía.

5. Khả năng tích hợp

Tích hợp với các sản phẩm khác trong hệ sinh thái

Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This