1. Thông tin chung

E – LMS là hệ thống quản lý quá trình học tập, chương trình học tập của sinh viên. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ nhà quản lý (phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu,…) theo dõi, điều chỉnh và đánh giá quá trình đào tạo một cách hiệu quả. Ngoài ra, E – LMS cho phép giảng viên tiến hành giảng dạy, tương tác với sinh viên.

2. Lợi ích sản phẩm

 • Hiệu quả cao về mặt chi phí
 • Đảm bảo tiết kiệm thời gian tối đa
 • Đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng
 • Tăng tính tương tác, cá nhân hóa trong môi trường học tập
 • Kiểm soát, theo dõi quá trình học tập
 • Dễ dàng đánh giá hiệu quả học tập của sinh viên và giảng dạy của giảng viên

3. Người dùng

Sinh viên
Giảng viên

4. Tính năng nổi bật

 • Giảng viên
  • Quản lý lớp dễ dàng
  • Tương tác trực quan với sinh viên qua video, audio …
 • Sinh viên
  • Xem lại các bài video learning
  • Tham gia lớp live stream
  • Quản lý thời khóa biểu, thời gian, lộ trình học tập của bản thân

5. Khả năng tích hợp

 • Tích hợp với phần mềm đào tạo nội bộ của nhà trường
 • Tích hợp với các sản phẩm khác trong hệ sinh thái
Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This