1. Thông tin chung

E- LCMS là hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến, hỗ trợ người dùng tổ chức, lưu trữ và phát các nội dung học tập tới người học. Hệ thống cho phép quản trị viên lưu trữ, lên lịch, quản lý đăng ký, đánh giá, kiểm tra và theo dõi các hoạt động đào tạo trực tuyến.

2. Lợi ích sản phẩm

 • Giảm thời gian quản lý bài giảng
 • Tăng hiệu suất, chất lượng giảng dạy của giảng viên
 • Tăng hiệu quả quản lý của nhà trường
 • Đảm bảo chất lượng tài liệu giảng dạy

3. Người dùng

 • Trưởng khoa
 • Giáo viên bộ môn
 • Giáo viên chủ nghiệm
 • Các bộ phòng đào tạo

4. Tính năng nổi bật

 • Tích hợp đa dạng với các phân hệ khác
 • Hệ thống kiểm duyệt nội dung bài giảng phân cấp
 • Hỗ trợ nhiều hình thức bài giảng có tính tương tác cao

5. Khả năng tích hợp

 • Tích hợp 365 MS team
 • Tích hợp các phần mềm đào tạo nội bộ
 • Tích hợp với các sản phẩm khác trong hệ sinh thái
Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This