1. Thông tin chung

E – DMS là phân hệ nâng cao cho các sản phẩm khác trong hệ sinh thái ERP – Edu.
E – DMS cho phép nhà trường chủ động tạo ra các mẫu dữ liệu để thu thập thông tin và phân tích thông tin dựa trên số liệu dưới dạng so sánh, biểu đồ, bảng dữ liệu; tổng hợp dữ liệu thu thập được dưới dạng cây phân cấp.

2. Lợi ích sản phẩm

  • Tổ chức và quy hoạch hệ thống dữ liệu thông tin trong nhà trường
  • Phân tích đưa ra xu hướng, hỗ trợ nhà quản lý ra quyết định
  • Đưa giải pháp Big Data, Data Analysis phục vụ nhu cầu ERP – Edu

3. Người dùng chính

Nhà quản lý trong nhà trường

4. Tính năng nổi bật

  • Tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng
  • Báo cáo chính xác theo quy định của nhà nước
  • Có thể tích hợp lên các công cụ phân tích dữ liệu (Data Analysis) từ phức tạp đến đơn giản

5. Khả năng tích hợp

  • Tích hợp với phần mềm của nhà trường
  • Tích hợp với các sản phẩm khác trong hệ sinh thái
Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This