ĐHQGHN thông báo hướng dẫn triển khai công tác đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến ứng phó với dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tại Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 về triển khai công tác đào tạo từ xa nhằm ứng phó với dịch Covid-19, Công văn số 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020 đảm bảo chất lượng ĐTTX; Công văn số 737/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 09/3/2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19 và triển khai công tác dạy học trực tuyến. Thời gian qua, nhằm đảm bảo kế hoạch năm học, một số đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai các phương thức đào tạo từ xa (ĐTTX), đào tạo trực tuyến (ĐTTT).
chi tiết: xem tại đây

Call Now Button

Pin It on Pinterest

Share This