E-DMS Phân hệ báo cáo thống kê

Thông tin chung E – DMS là phân hệ nâng cao cho các sản phẩm khác trong hệ sinh thái ERP – Edu. E – DMS cho phép nhà trường chủ động tạo ra các mẫu dữ liệu để thu thập thông tin và phân tích thông tin dựa trên số liệu dưới dạng so sánh, biểu đồ, bảng...

E-Task Phần mềm quản lý công việc

Thông tin chung E – Task là sản phẩm quản lý công việc trong nhà trường, phân tầng sâu, hỗ trợ quản lý theo cây công việc. E- Task áp dụng những mô hình hiệu quả được thế giới công nhận như Kanban, Gantt chart,… 2. Lợi ích chung Theo dõi được tổng quan...

E-OSScar Phần mềm dịch vụ một cửa

Thông tin chung E – OSScar là hệ thống tổng hợp các dịch vụ liên quan đến học sinh, sinh viên, thực hiện các công việc hành chính công như hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đồng thời trả về kết quả được các bộ phận có nhiệm vụ và thẩm...

E-Payment Phần mềm hỗ trợ thanh toán

Thông tin chung E – Payment là cổng thanh toán điện tử hỗ trợ quản lý, thanh toán học phí và các khoản thu khác trong một đơn vị nhà trường. Đây là giải pháp được nhiều trường học và trung tâm dạy học sử dụng nhằm phục vụ cho công việc thu các khoản phí của học...

E-EXAM Phần mềm tổ chức kỳ thi

Thông tin chung sản phẩm E – Exam là hệ thống tổ chức các kỳ thi, kiểm tra thông qua thiết bị điện tử (máy tính, điện thoại,…) có kết nối mạng, giúp nhà quản lý (Phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu,…) kiểm soát chất lượng đào tạo trực tuyến. Hệ thống hỗ trợ...
Call Now Button

Pin It on Pinterest